Hoe werkt het?

In het bibliotheeksysteem kunnen gezinnen voor een klein bedrag per jaar onbeperkt boeken lenen van andere inwoners van het dorp, om zo optimaal gebruik te maken van de aanwezige boeken. Deze boeken worden in een systeem ingevoerd door een groep vrijwilligers, die er ook voor zorgt dat de Dorpsbibliotheek een aantal dagdelen per week geopend is. De boeken die uitgeleend worden blijven altijd eigendom van de mensen die ze inbrengen en deze mensen hebben ook altijd het recht hun boeken weer op te halen. In dat geval kunnen zij de keuze maken het boek wel in het systeem te laten staan, waardoor er - als er een verzoek voor een boek komt – gebeld kan worden met de eigenaar, met de vraag of hij bereid is het boek voor een periode uit te lenen. Op deze manier wordt er een databank opgebouwd van een groot deel van de in het dorp aanwezige boeken, waardoor de Dorpsbibliotheek aan een steeds grotere behoefte kan voldoen.