Wat is de Dorpsbibliotheek?

De Dorpsbibliotheek is een platform dat ervoor zorgt dat kleine dorpskernen zelfvoorzienend worden in een bibliotheekbehoefte. Dit gebeurt door inwoners van dorpskernen de mogelijkheid te geven boeken van elkaar te lenen op relatief grote schaal. In het dorp Fleringen in Twente gebeurt dit sinds april 2012, na een half jaar aan voorbereidingen. In deze voorbereidingen is onder andere een grootschalige enquete afgenomen om te kijken naar de behoefte aan een bibliotheekvoorziening in het dorp en fanatiek gezocht naar vrijwilligers. Het resultaat is te zien op de demo-pagina: een kleinschalige bibliotheek met ruim 3000 boeken, ongeveer 55 gezinnen die een lidmaatschap hebben en bijna 20 vrijwilligers.